Liikenteen suunta -artikkelit

 • Ajankohtaista

  Liikennerevoluutio konkretisoituu suunnitteluyhteistyössä

  Liikenneratkaisuilla voidaan edistää alueiden kehittymistä ja luoda kasvua. Asiakkaiden tarpeiden tarkistaminen saattaa tuoda tuntuvia säästöjä. Lue lisää
 • T&K

  Valtatie asemakaava-alueelle allianssimallilla

  Tien siirtäminen tunneliin mahdollistaa Tampereen keskusta-alueen kehittämisen. Lue lisää
 • T&K

  Pilottihankkeessa rakennetaan älykästä kutsujoukkoliikennettä metropolialueelle

  Kutsuplus-palvelussa pilotoidaan kysyntäohjautuvaa kutsujoukkoliikennettä. Tavoitteena on kilpailukykyinen vaihtoehto oman auton käytölle. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Aktiivisella yhteistyöllä sekä rohkealla kokeilukulttuurilla luodaan tulevaisuutta

  Tulevaisuus rakentuu yhdessä ja rohkeasti, kirjoittaa Tiina Tuurnala. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  SIRWEC-tiesääkonferenssille osallistujaennätys

  Tiealan ja säätieteen asiantuntijat kokoontuivat kansainväliseen SIRWEC 2012 -konferenssiin vaihtamaan tuoreimpia tutkimustuloksia. Lue lisää
 • Muut

  Merialuesuunnittelu turvaa Itämeren tulevaisuutta

  Euroopan meripolitiikkaan on sanansa sanottavana niin ekologilla kuin ekonomistillakin. Monipuolisen merialuesuunnittelun merkitys kasvaa. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Pyöräilyn väistämissäännöt tunnetaan heikosti

  Tampereella valmistunut diplomityö paljasti puutteita eri tienkäyttäjäryhmien sääntötuntemuksessa. Ajokortilliset selviytyivät parhaiten. Lue lisää
 • T&K

  Liityntäpysäköinnin solmut avautuvat Helsingin seudulla

  Toimiva liityntäpysäköinti tasaa ruuhkahuippuja ja parantaa väyläkapasiteetin riittävyyttä, kirjoittaa HSL:n liikennesuunnittelija Ville Uusi-Rauva. Lue lisää
 • T&K

  e-Navigointi - parempaa tietoa navigoinnin tueksi

  Uusi e-Navigointi -hanke harmonisoi alusliikennettä tukevia tietopalveluita maailmanlaajuisesti. Lue lisää
 • Näkymiä

  Eurooppa uuteen nousuun

  Tutkimus- ja kehitystoiminta on avainasemassa EU:n tulevaisuudennäkymissä. Lue lisää
 • T&K

  Tuliaisia TRB-konferenssista: Liikenteen tutkimusta biteistä bitumiin

  Kansainvälisessä konferenssissa puitiin liikennealan kuumia perunoita liikennedatasta ilmastonmuutokseen. Lue lisää
 • T&K

  Pohjoismaiden liikenteen innovaatiofoorumit kohtasivat: katse kohti tulevaa

  Pohjoismaiset liikennealan innovaatioverkostot tapasivat Tukholmassa. Lue lisää
 • T&K

  Vauhtia sähköiseen liikkumiseen Euroopassa

  Tutkimusohjelma Electromobility+ panostaa sähkön tutkimukseen ja kehittämiseen liikenteen käyttövoimana. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Rajaliikenne sulavammaksi rajat ylittävällä yhteistyöllä

  Suomen ja Venäjän yhteistyöllä luodaan sujuvuutta ja uusia palveluja rajaliikenteeseen. Lue lisää
 • T&K

  Älyliikenteen direktiivi yhtenäistää EU-maiden liikenteen palveluja

  ITS-direktiivi tähtää liikenteen turvallisuuden parantumiseen. Lue lisää
 • Näkymiä

  VERNE luotaa liikennejärjestelmän tulevaisuutta

  Liikenteen tutkimuskeskus Verneen on koottu Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusosaaminen liikenne- ja kuljetusjärjestelmien alalta. Lue lisää
 • Muut

  Asfaltin kestävyys koetteilla

  Asfaltti reikiintyy jäätymisen, sulamisen, veden ja kuormien yhteisvaikutuksessa. VTT:n johtama Asfadur-projekti löysi uusia testausmenetelmiä asfaltin kestävyyden selvittämiseksi. (Uudelleenjulkaisu nrosta 1/2012) Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Yhdyskuntasuunnittelu ja liikenne - ymmärrämmekö toisiamme tarpeeksi?

  Verkostomainen toimintatapa on keino ylittää hallinnon ja ammattikuntien rajoja, kirjoittaa ylijohtaja Anne Herneoja. Lue lisää
 • Kolumni

  Liikennesuunnittelua asumisen ja olemisen ehdoilla

  Yhdyskunnat on suunniteltava siten, että liikenne voi palvella niitä mahdollisimman tehokkaasti, kirjoittaa Anders HH Jansson kolumnissaan. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Kataisen hallituksen liikennepolitiikka eduskunnan puntarissa

  Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko käsiteltiin eduskunnassa kesän kynnyksellä. Kataisen hallituksen liikennepolitiikkaa arvioitiin ja evästettiin vilkkaalla keskustelulla. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Fillarikanava – työkalu asukkaiden ja virkamiesten vuorovaikutukseen

  Helsingissä kokeiltiin, miten pyöräilyoloista voi antaa palautetta verkossa avoimen osallistumiskanavan kautta. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Kilpailuvoitto Islantiin: Tiepäällystekin notkeammaksi kalaöljyllä

  Via Nordica -kongressin yhteydessä kesäkuussa järjestettiin perinteinen päällystealan tutkimus- ja kehityskilpailu. Voitto meni Islantiin. Lue lisää
 • Toimitukselta

  Verkkolehden tavoitteena vuorovaikutus

  Sähköiseen julkaisuun siirtymällä tähtäämme Liikenteen suunnan lukijakunnan ja alan asiantuntijoiden parempaan palveluun Lue lisää
 • Ajankohtaista

  FINTRIP-uutisia: Vastavalittu hankepäällikkö aloitti työssään

  Ministeri on asettanut FINTRIP-hankkeelle ohjausryhmän. Hankepäälliköksi on valittu Johanna Särkijärvi Turun yliopistosta. Lue lisää
 • Muut

  Tekesin Hankegalleria houkuttelee visuaalisuudella

  Uusi verkkopalvelu esittelee julkista rahoitusta saavat T&K-hankkeet yhtenä teemanäkymänä. Lue lisää
 • T&K

  LINTU-ohjelman satoa: Miten edistää turvallista kävelyä ja pyöräilyä?

  Kaupunki- ja taajamaliikenteen turvallisuuden kehittämiskohteet ryhmiteltiin LINTU-ohjelman selvityksessä kahdeksaan teemaan. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Kuinka kehittää innovaatiotoimintaa?

  Innovointia voidaan kehittää systemaattisesti. Se vaatii perehtymistä innovaatioteorioihin ja organisaation innovaatiotoiminnan jäsentämistä. Tämä selviää tuoreesta diplomityöstä. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Kaava ei kerro kaikkea – yritysalueiden vaikutusarviot liian suppeita

  Pilvi Lesch tutki diplomityössään, millaisia puutteita esiintyy yritysalueiden liikenteellisten ja maankäytöllisten vaikutusten arvioinnissa. Lue lisää
 • Muut

  Urbaanin tilan tutkimus kiihtyy

  Elävä kaupunkikuva tarvitsee monenlaista liikennettä. Haasteena on vallata tilaa ihmisille ja ottaa joutomaita hyötykäyttöön. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Liikenteen kestävyys on määrä- ja laatukysymys

  Liikenteen tehostaminen ei välttämättä vähennä liikennetarvetta ja tue kestävää liikennettä, kirjoittaa Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Tekniikkaa tutkimuksesta käyttöön

  Konkreettisen tutkimuksen ja kehitystyön jälkeen oleellisinta on tiedon implementointi ja käyttöönotto, kirjoittaa Markku Nummelin. Lue lisää
 • T&K

  Tutkimus auttaa varautumaan ilmaston vaihteluihin ja muutokseen

  Tutkimukset tuovat tietoa sään ääri-ilmiöistä ja niiden vaikutuksista liikenteeseen. Lue lisää
 • T&K

  Tuore näkökulma sillansuunnitteluun: elinkaaren eri puolet

  Sillansuunnitteluun kehitettiin uusia, sillan elinkaarta arvioivia työkaluja pohjoismaisessa ETSI-projektissa. Lue lisää
 • T&K

  Riskienhallinta luotsaa kohti toimivaa liikennejärjestelmää

  Riskienhallinta auttaa pienentämään liikennejärjestelmän riskejä ja lieventämään niiden seurausvaikutuksia. Lue lisää
 • T&K

  Nastarenkaat vain yksi syy väylien urautumiseen taajamissa

  NASTA-tutkimusohjelman osatutkimuksessa selvitettiin nastarenkaiden vaikutusta urautumiseen. Lue lisää
 • T&K

  Mitä maanteiden hulevedet sisältävät?

  Liikennevirasto selvitti vuoden mittaisessa tutkimuksessa, mitä haitta-aineita hulevesien mukana maanteiltä huuhtoutuu ja miksi. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Kauppa-aluksille suunnatun reittisuunnittelupalvelun testaus käynnistyy

  Tankkeriturva-hankkeessa kehitettiin reittisuunnittelupalvelua kauppa-aluksille Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Lupauksia osaamisyhteistyön kehittämiseksi InfraExpon teemapäivässä

  Liikenneviraston teemapäivässä InfraExpo-messujen yhteydessä kuultiin kiintoisia puheenvuoroja liikenteen alalta ja käytiin keskustelua osaamisyhteistyöstä. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa halutaan kehittää edelleen

  Uusiomateriaalien käyttöä edistävälle UUMA-ohjelmalle ollaan suunnittelemassa jatkoa. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Voiko moottoritie olla vihreä?

  Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä eli E18-tietä parannetaan parhaillaan. Luonto huomioidaan hankkeessa monin tavoin. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Kerava–Lahti-oikorata houkuttelee henkilöautoilijoita junamatkustajiksi

  Autoilijasta junamatkustajaksi? Jaakko Mattilan diplomityössä tutkittiin kulkutavan muutospotentiaalia. Lue lisää
 • Kolumni

  Oikealla keinovalikoimalla liikenteen päästöjen kimppuun

  Arto Hovi pohtii kolumnissaan liikenteen päästöjen vähentämiseen sopivia keinoja. Lue lisää
 • T&K

  Äärimmäiset sääolosuhteet vaativat liikennejärjestelmältä paljon

  Äärimmäiset sääolosuhteet asettavat monia haasteita liikennejärjestelmälle. Turvallinen liikkuminen edellyttää niin reaaliaikaista havaintotietoa kuin korkealaatuista ennustetietoakin, sekä näiden saattamista esimerkiksi tielläliikkujien käyttöön. Lue lisää
 • T&K

  TransEco – kohti vähäpäästöistä liikennettä

  TransEco-tutkimusohjelma kehittää tieliikenteen energiankäyttöä ja päästöjä vähentävää teknologiaa sekä kaupallistaa kehitystyön tuloksia. Lue lisää
 • Näkymiä

  Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Ilmastonmuutoksen hillinnän visiot

  Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään huomattavasti nykyisestä. ILARI-hankkeessa pohdittiin, millaisilla toimenpiteillä kunnianhimoiset vähennystavoitteet olisivat saavutettavissa. Lue lisää
 • Muut

  Uusiutuvaa energiaa autoliikenteeseen

  Kotimainen biopolttoaine RE85 tuo uusiutuvaa energiaa suomalaisautoilijoiden ulottuville Lue lisää
 • T&K

  ”Myydäänkö auto ja otetaan siivooja?” - Tilannekatsaus liikkumisen ohjaukseen

  Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan kulkutapavalintoihin ja liikkumisasenteisiin. Ohjaustyötä on tehty kansallisesti koordinoiden nyt kolmen vuoden ajan. Lue lisää
 • Muut

  Yhdeksän teesiä liikenneturvallisuudesta: Lintu-ohjelman johtoryhmän terveiset

  Tieliikenteen turvallisuuden tutkimusohjelma, Lintu, päättyy vuoden 2012 lopulla. Ohjelman päättyessä Lintu-johtoryhmä kokosi tärkeimmät viestinsä yhdeksäksi teesiksi. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Glykoli uhkaa Kehäradan rakenteita

  Vuonna 2010 Kehäradan tunnelista löydettiin mikrobikasvustoja, jotka olivat syntyneet vaivihkaa tihkuneen glykolin vaikutuksesta. Millainen uhka mikrobikasvustot rakennusmateriaaleille ovat? Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Sillan pintarakenteiden elinkaarikustannukset ovat monen muuttujan summa

  Uusien ja korjattujen siltojen pintarakenteiden käyttöikä vaihtelee mm. materiaalien ja rakentamisen laadun mukaan. Sami Noposen opinnäytetyössä selvitettiin sillan pintarakenteiden elinkaarikustannuksia. Lue lisää
 • Muut

  Meluselvityksiä ja melutorjunnan suunnittelua EU:n velvoitteesta

  Ympäristömelua koskeva direktiivi velvoittaa EU:n jäsenmaat selvittämään kattavasti tie- ja raideliikenteen melua. Liikenneviraston teettämät meluselvitykset kattavat vilkkaimmat tie- ja raideliikenneväylät ympäri Suomen. Lue lisää
 • T&K

  Liikenteen päästöistä syntyy kustannuksia

  Suomen liikenteen päästöjen ympäristökustannuksia eli päästöistä aiheutuvien haittojen ulkoisia kustannuksia on hiljattain selvitetty. Lue lisää
 • Muut

  Fintrip kokoaa liikennealan osaamisen ja tutkimuksen

  Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Fintripin toimintamallin työstäminen on parhaillaan käynnissä. Lue lisää
 • T&K

  Pilaavatko nastarenkaat kaupunki-ilman laadun - ovatko kitkarenkaat turvallisuusriski?

  NASTA-tutkimusohjelmassa selvitellään nasta- ja kitkarenkaiden käytön eri puolia Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista

  Uusi liikennepolitiikka patistaa ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla, kirjoittaa LVM:n Liikennepolitiikan osaston päällikkö Minna Kivimäki. Lue lisää
 • Teema

  Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa?

  Esko Kilpi haastaa perinteistä ajattelua yhteiskuntarakenteen ja osaamisen saralla. Tulevaisuuden yhteiskunnassa kuljemme väylien sijaan verkossa, ja osaaminen kumpuaa vuorovaikutuksesta. Lue lisää
 • Toimitukselta

  Alan osaamista kehitetään yhteisvoimin

  Osaamisnumerossa käsitellään liikennealan osaamista monesta näkökulmasta. Lue lisää
 • Teema

  Mistä nuoria tekijöitä infra-alalle?

  Nuoret odottavat työelämältä mielekkäitä tehtäviä, viihtyisiä työympäristöjä ja yhteisöllisyyttä. Miten infra-ala voi vastata nuorten odotuksiin? Lue lisää
 • Teema

  Epäpyhä allianssi?

  Uusi yliopistolaki ei olekaan tieteen tekemisen pahin vihollinen - päinvastoin, kirjoittavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston provost ja dekaani. Lue lisää
 • Kolumni

  Avain onnistumiseen: yhteinen visio ja yhteinen osaaminen

  Osaamisen kehittäminen on alan yhteinen haaste, kirjoittaa Seppo Oinonen kolumnissaan. Lue lisää
 • Teema

  Joukkoliikenneosaamisen kysyntä kasvussa

  Joukkoliikenteen alalla kaivataan lisää osaajia. Lue lisää
 • Teema

  Suomalainen meriklusteri on moniosaaja

  Teknologia- ja talviosaaminen ovat suomalaisen merenkulun erityispiirteitä. Lue lisää
 • Teema

  Riittääkö yhdyskuntasektorille osaajia?

  Yhdyskuntasektorin on varmistettava, että korkeakoulujärjestelmä tuottaa alalle jatkossakin riittävästi huippuosaajia. Lue lisää
 • Teema

  Huipulta huipulle? Osaaminen ja urapolut

  RIL selvitti liikenteeseen liittyvää osaamista ja urapolkuja. Lue lisää
 • Teema

  Osaamisvaje – todellinen ongelma infra-alalla

  Infra-ala kärsii vaikeasta osaamisvajeesta, kirjoittaa INFRA Ry:n kehittämispäällikkö. Lue lisää
 • Teema

  Ajatuksia kaupunkiliikenteestä ja sen kehittämisestä

  Kaupunkiliikenteen kehittäminen on tärkeää koko maan mittakaavassa. Lue lisää
 • Teema

  CAFE-hanke kehittää osaamista meriturvallisuuden alalla

  Kymenlaakson ammattikorkeakoulu osallistuu CAFE-hankkeeseen, jossa parannetaan meriturvallisuustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Lue lisää
 • Teema

  Rautatierakenteet – huippuosaamista Suomesta

  Tampereen teknillisen yliopiston rautatierakenteiden osaaminen nousi kansainväliselle huipulle ennakkoluulottoman tutkimuksen raidetta kulkien. Lue lisää
 • Teema

  HAMK tarjoaa liikennealan koulutusta työelämän tarpeisiin

  Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusohjelma rakennettiin vastauksena alan osaamistarpeeseen Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Pyörätaskut helpottavat pyöräilijöiden liikkumista kantakaupungissa

  Marek Salermo selvitti diplomityössään Helsingin kantakaupungin uusien pyörätaskujen liikenteellisiä vaikutuksia. Lue lisää
 • Teema

  Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

  Yksittäisiä liikennemuotoja ei kannata kehittää erillään toisistaan, vaan niistä on rakennettava saumattomasti toimiva järjestelmä. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Automaattimetron hätätilanteissa avainasemassa on toimiva poistumisopastus

  Jaana Koskinen tutki diplomityössään ihmisten käyttäytymistä ja ohjaamista automaattimetrossa tapahtuvissa hätätilanteissa. Lue lisää
 • Muut

  Tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia liikenneväylien kehittämiseen tietomalli- ja tietoverkkopohjaisesti

  Oulun yliopistossa on tutkittu liikenneväylien kehittämistä tietomallintamisen ja työmaan automatisoinnin avulla. Lue lisää
 • Muut

  Merialan korkeakoulutusta kaipaava suuntaa ulkomaille

  Merialan osaaja lähti hakemaan lisäkoulutusta Ruotsista Chalmersin yliopistosta. Suomessa ei vastaavaa koulutusta tarjota. Lue lisää
 • T&K

  Vauhtia ja laatua tietomallintamisen läpimurtoon infra-alalla

  RYM Oy edistää tietomallintamisen huippuosaamista Lue lisää
 • Muut

  Sujuva liikennejärjestelmätyö on monen osaajan summa

  Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma luo perustaa alan yhteistyölle Lue lisää
 • Muut

  ELY-keskusten liikenneosaaminen on laaja-alaista

  ELY-keskusten liikennevastuualueiden osaamisen ydin selvitettiin Lue lisää
 • T&K

  Liikennepolitiikka heikkojen signaalien, megatrendien ja gigatrendien maailmassa

  Ennakointi on liikennepolitiikassa tärkeässä osassa Lue lisää
 • T&K

  Fintrip luo uuden tavan kehittää osaamista ja innovaatioita

  Fintrip-verkosto johdattaa liikenteen alan yhteistoimintaan ja yhteisten tavoitteiden tunnistamiseen Lue lisää
 • Muut

  "Suomi on pieni maa ja tarvitsemme taitavaa yhteispeliä"

  Oulun yliopiston tuore tutkimusprofessori Pekka Leviäkangas toivoo lisää yhteistyötä tutkimuksen saralle Lue lisää
 • Muut

  Katsaus tietomallien tulevaisuuteen

  Tietomallintaminen kehittyy nopeasti Lue lisää
 • T&K

  Suomen liikenneverkon hiilijalanjälki selvitetty

  Liikennevirasto selvitti Suomen liikenneverkon kasvihuonekaasupäästöjen lähteet ja määrät. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Joukkoliikennettä ja lihasvoimaa

  Pyöräily ja joukkoliikenne ovat tulevaisuuden avainsanoja pääkaupunkiseudun liikenteessä, kirjoittaa Pekka Sauri. Lue lisää
 • Näkymiä

  Metropolivisio sukeltaa automaattiseen liikenteeseen

  Robottiautot kehittyvät huimaa vauhtia ja tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Metropolivisio-hankkeessa pureudutaan automaattiseen liikenteeseen. Lue lisää
 • T&K

  Kohti valtakunnallista lippu- ja infojärjestelmää

  Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä uudistuu. Tavoitteena on tehdä matkasta, sen suunnittelusta ja liikkumistapojen vertailusta vaivatonta. Lue lisää
 • T&K

  ITS Factory – älykkään kaupunkiliikenteen kehitysalusta

  ITS Factoryssa kehitetään älyliikennepalveluja yhteistyön voimin. Lue lisää
 • T&K

  Jalankulkusäävaroitukset auttavat varautumaan liukkaisiin

  Ilmatieteen laitoksen jalankulkusäävaroitukset auttavat välttämään liukastumistapaturmia, jotka ovat Suomessa yleisiä. Lue lisää
 • Muut

  Liikenneverkkojen paikkatiedot direktiivin mukaisiksi

  Tutkimushankkeessa pilotoitiin liikenneverkkojen paikkatietojen muodostamista INSPIRE-direktiivin mukaiseksi tietotuotteeksi. Lue lisää
 • Kolumni

  Älyliikenne osaksi käytettävää kaupunkia

  Trafixin toimitusjohtaja Juhani Bäckström pohtii kolumnissaan tulevaisuuden älyliikennettä. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Infratoimenpiteet vaikuttavat bussiliikenteen luotettavuuteen

  Mikko Suhonen tutki opinnäytetyössään infratoimenpiteiden vaikutuksia bussiliikenteen luotettavuuteen. Lue lisää
 • T&K

  Enemmän irti Helsingin seudun liikennejärjestelmästä

  Helsingin seudun liikennejärjestelmää ja liikenteenhallintaa kehitetään kärkihankkeiden avulla. Lue lisää
 • T&K

  Kohti tilannetietoista Oulua

  Tiedon fuusioinnista syntyy uutta liiketoimintaa Lue lisää
 • Teema

  Fintripin seminaarissa ideoitiin älykästä kaupunkia

  Älykäs kaupunki -seminaari kokosi liikennealan väkeä keskustelemaan uudenlaisen kaupunkiliikenteen kehittämisestä. Lue lisää
 • T&K

  Käyttäjät ihastuivat Kutsuplus-palveluun

  Kutsujoukkoliikennepalvelu Kutsuplussan pilottijakso käynnistyi sujuvasti ja etenee vauhdilla. Lue lisää
 • T&K

  Älyliikenne Helsingissä

  Helsinki pyrkii edistämään joukkoliikennettä ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Älyliikenne tarjoaa tähän tehokkaita keinoja. Lue lisää
 • Muut

  Tieliikenteenhallinnan eurooppalaiset toteutussuositukset

  EasyWay-hanke tähtäsi yhtenäisen tieliikenteenhallinnan toteuttamiseen yleiseurooppalaiselle tieverkolle. Lue lisää
 • Muut

  Informaatioinfrastruktuurin toteutussuositukset yhtenäistävät maiden välisiä käytäntöjä

  Pohjoismaat, Baltia ja Saksa pyrkivät yhtenäiseen informaatioinfrastruktuuriin suositusten avulla. Lue lisää
 • Muut

  Alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä on osa turvallista merenkulkua

  Alusten automaattisen tunnistusjärjestelmän avulla saadaan tarkkaa tietoa aluksista ja niiden liikkeistä reaaliajassa. Se helpottaa sekä navigointi- että valvontatyötä. Lue lisää
 • T&K

  Fiksussa kaupungissa arki on sujuvaa

  Fiksu kaupunki yhdistää investoinnit ja innovatiivisuuden. Liikenneinvestoinneissa on potentiaalia vientituotteiksi asti. Lue lisää
 • T&K

  Älykäs satama pistää lopun rekkajonoille

  Mobiilisataman tietojärjestelmä helpottaisi tiedonkulkua kaikkiin suuntiin, kertoo Antti Posti Turun Yliopistosta. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Satamien liikenteenohjaus kaipaa käyttäjälähtöisyyttä

  Katarina Wallin tarkasteli diplomityössään satamien liikenteenohjausta ja sen kehittämistä. Lue lisää
 • T&K

  Liikennetiedot tuotiin asunnonhakupalveluihin yhteistyössä

  Liikennetietojen jakelua kaupallisessa asunnonhakupalvelussa kokeiltiin yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Lue lisää
 • T&K

  Roska- ja postiautot ovat tulevaisuuden keliantureita

  Tulevaisuudessa tienkäyttäjät muuttuvat informaation hyödyntäjistä entistä enemmän tiedon tuottajiksi. FCD-kelipilotissa joukko roska- ja postiautoja sekä busseja on valjastettu keliantureiksi. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Miljardeja, miljardeja…

  Perusväylänpito ja tiedon hallinta ovat lähivuosien avainsanoja, kirjoittaa Antti Vehviläinen. Lue lisää
 • T&K

  Smarctic – tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen

  Smarctic-hankkeessa pohditaan arktisen alueen liikenteen ja logistiikan tulevaisuutta Lue lisää
 • Näkymiä

  Logistisilla ratkaisuilla on tuettava tulevaisuuden klustereiden kehittymistä

  Trendit tukevat Suomessa elinkeinoaloja, jotka liittyvät metsän lisäksi maaperän rikkauksien hyödyntämiseen ja mereen. Logistiikkaa on kehitettävä näihin ja arktiseen toimintaympäristöön. Lue lisää
 • T&K

  Voimme vaikuttaa Suomen meriliikenteen tulevaisuuteen

  Meriliikennestrategian luominen edellyttää toimintaympäristön keskeisten tekijöiden merkityksen ja tulevaisuuden vaihtoehtoisten kehityssuuntien tunnistamista. Lue lisää
 • T&K

  Junien liikennöinnin kustannukset tarkennettiin hankearviointeja varten

  Junien liikennöintikustannusten arvioimiseen on vastikään kehitetty laskentamallit. Myös junien energiankulutuksen laskentaan saatiin tarkempaa tietoa. Lue lisää
 • T&K

  Millaiset ovat kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet Itä- ja Pohjois-Suomessa?

  Liikenneviraston asettama työryhmä selvitti kaivostoiminnan liikenteellisiä tarpeita. Tutkimuksesta käy ilmi, että lähivuosina on kannattavinta panostaa Perämeren satamayhteyksiin. Lue lisää
 • T&K

  Suomessa tarvitaan johdonmukaisempaa logistiikka-alueiden kehittämistä

  Logistiikka-alueita kannattaisi kehittää yhteistyössä, kirjoittaa LIMOWA ry:n Jorma Härkönen. Lue lisää
 • Teema

  Kuljetusalalla pohdinnan paikka

  Kuljetusalalla yrittäjien toimintaa vaikeuttavat monet tekijät. Yrittäjät kuitenkin suhtautuvat tulevaan myönteisesti. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Ruotsissa Pohjoismaiden energiatehokkaimmat tiekuljetukset

  Lasse Nykänen vertaili diplomityössään Pohjoismaiden tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen kehitystä vuosina 2000–2010. Lue lisää
 • T&K

  Alueiden ja liikenteen kehittämisessä tarvitaan järjestelmätason ajattelua

  Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittymisestä saa kunnollisen kuvan vasta, kun ymmärtää, mihin kokonaisuuksiin ne kytkeytyvät toiminnan eri tasoilla. Lue lisää
 • T&K

  Pohjoinen kasvukäytävä – tarjolla tuhansia työpaikkoja, miljardeja euroja ja toimiva liikennejärjestelmä!

  Uusi kasvukäytävä tuo suuria hyötyjä. Lue lisää
 • Teema

  Katsaus merenkulkualan logistiikan tutkimukseen

  Turun Yliopiston merenkulkualan logistiikan tutkimuksen professori Esa Hämäläinen valottaa tulevaisuudennäkymiä. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Tietojärjestelmä auttaa tehostamaan logistiikkaprosesseja satamissa

  Antti Lumijärvi tutki diplomityössään tietojärjestelmän hyödyntämistä satamaoperaattorien toiminnassa. Lue lisää
 • Muut

  Seminaarista suuntaviivoja älykkääseen logistiikkaan

  Maaliskuisessa seminaarissa pohdittiin älyliikennettä maalla, merellä ja solmupisteissä. Lue lisää
 • Muut

  Terveisiä Brysselistä

  Uusi juttusarja tarjoaa sisäpiiritietoa vallan käytäviltä. Lue lisää
 • T&K

  Turvallisuusjohtamisen järjestelmillä turvallisempaa tieliikennettä?

  Turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ei ole tieliikenteessä käytössä muutamia yksittäisiä kuljetus- ja huolintaliikkeitä lukuun ottamatta. Lue lisää
 • Muut

  Loginfosta löydät tarvitsemasi tiedon

  Uuteen Loginfo-portaaliin on koottu paljon tietoa logistiikkaan liittyen. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Tutkimus on pitkäjänteistä yhteistyötä

  Laadukasta tutkimusta syntyy yhteistyön kautta, kirjoittaa Kari Wihlman. Lue lisää
 • Näkymiä

  Liikenteen rakennemurroksesta sinisen meren markkinaan

  Liikennealan murros toisi mukanaan lisää turvallisuutta, kasvavan markkinan ja parempia palveluja. Lue lisää
 • T&K

  Liikenteen turvallisuus ja ympäristövaikutukset – ristiriitoja vai synergioita?

  Kun kestävää liikennejärjestelmää kehitetään, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat toisinaan ristiriidassa. Myös merkittäviä synergioita löytyy runsaasti. Lue lisää
 • T&K

  Alkolukko estää rattijuopumuksia ja auttaa vähentämään alkoholinkäyttöä

  Tutkimuksessa selvisi, että alkolukolla on monia myönteisiä vaikutuksia rattijuopumusrikoksesta tuomittujen käyttäytymiseen. Lue lisää
 • T&K

  Pohjoismaista yhteistyötä tieverkon liikennelaskennan kehittämiseksi

  Pohjoismainen liikennelaskennan yhteiskehittämisen (NorSIKT) tavoitteena on yhtenäistää liikennelaskentojen suorittamista ja tunnuslukuja Pohjoismaissa. Lue lisää
 • T&K

  ENSI-palvelu tulevien käyttäjien silmin

  Millaista informaatiota ENSI-palvelun tulisi tarjota, jotta se toisi lisäarvoa palvelun käyttäjille ja parantaisi merenkulun turvallisuutta? Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Soveltuvatko ulkomaiset mallit kuvaamaan suomalaista liikennevirtaa?

  Mika Tuominen tarkasteli diplomityössään, soveltuvatko yhdysvaltalaiset liikennevirtamallit kuvaamaan suomalaisten moottoriteiden liikennettä. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Turvallisuutta ja ennakoitavuutta pääkaupunkiseudun pääväylille

  Pääkaupunkiseudun liikenteestä tehdään turvallisempaa ja ennakoitavampaa liikenteenhallinnan avulla Lue lisää
 • T&K

  Uusi EU-projekti tähtää vähentämään junan allejääntejä

  Tuoreessa EU-projektissa etsitään keinoja junan allejääntien estämiseksi. Lupaavia tuloksia on jo saatu. Lue lisää
 • T&K

  Turvallisuusuhat Itämerellä

  Mitä turvallisuustutkimuksessa tutkitaan ja miten se liittyy öljyntorjuntaan? Lue lisää
 • T&K

  Asleep at the wheel

  Research into seafarer fatigue aims to define sufficient sleep for maximum safety. Lue lisää
 • T&K

  Törmäyskoe opetustyökaluna

  Onnettomuustutkinta vaatii taitoja, joiden kouluttaminen on haastavaa. Tutkinnan opetuksessa lähimmäs todellisuutta päästään törmäyskokeella. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  ENSI-navigointipalvelu auttaa ennaltaehkäistään onnettomuuksia aiempaa tehokkaammin

  Uusi navigointijärjestelmä parantaa meriliikenteen turvallisuutta ja pienentää öljyonnettomuusriskiä. Lue lisää
 • T&K

  Keskustelevat autot liikenteessä

  Yhteistoiminnallisten järjestelmien vaikutuksia liikenteeseen arvioidaan parhaillaan. Järjestelmät voivat pian tulla osaksi liikennettä. Lue lisää
 • T&K

  Onko pyöräilymäärien lisääntyminen uhka turvallisuudelle?

  Suomessa on tavoitteena lisätä pyöräilyä ja kävelyä yhteensä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Miten pyöräilyn lisääntyminen vaikuttaa turvallisuuteen? Lue lisää
 • T&K

  Liikenteenhallinnan vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa

  Tuore tutkimus selvitti, millaista tietoa liikenteenhallinnan vaikutuksista on saatavilla. Lue lisää
 • T&K

  Loukkaantumisten vakavuuden tilastointiin halutaan ryhtiä

  EU on antanut suosituksen vakavan loukkaantumisen määritelmäksi – myös Suomi valmistautuu raportointiin käynnistämällä tutkimuksen Lue lisää
 • Muut

  Tietoa liikennekäyttäytymisestä jo neljännesvuosisadalta

  Liikenneturva tekee monipuolista tutkimusta liikennekäyttäytymisestä turvallisuustyön pohjaksi. Tutkimuksista voi nähdä, millaiseen suuntaan suomalainen liikenne on kehittymässä. Lue lisää
 • Muut

  Terveisiä Brysselistä

  Sisäpiiritietoa vallan käytäviltä Lue lisää
 • T&K

  Liikenteen ohjausjärjestelmät uudistuvat

  Liikenteenohjausjärjestelmiä uusitaan vastaamaan liikenteenhallinnan uusia vaatimuksia, ja tieliikenteenohjaukseen saadaan uusi työkalu. Lue lisää
 • Teema

  Ohjejärjestelmän ylläpito vaatii jatkuvaa kehittämistä

  Liikenneviraston tekniset ohjeet ovat oleellisia väylänpidossa. Muutos väyläverkolla on jatkuvaa, minkä vuoksi ohjejärjestelmä ei ole koskaan valmis. Lue lisää
 • T&K

  Ajantasaista porovaroitusjärjestelmää kokeillaan valtatiellä 20

  Valtatiellä 20 on käynnistymässä kokeilu, jossa ammattikuljettajat voivat lähettää ja vastaanottaa varoituksia tiealueella liikkuvista poroista. Lue lisää
 • T&K

  Tiepäällysteiden ylläpito haasteiden edessä

  Tiepäällysteiden elinkaaren hallintaa kehitetään uusien tutkimusten voimin. Lue lisää
 • T&K

  TTY:n rautatierakenteiden tutkijat innovaation lähteillä

  TTY:llä tehdään korkeatasoista rautatierakenteiden tutkimusta muun muassa elinkaaritehokkuuden parissa. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Tierakenteiden kunnon seuranta ja kestävyyden arviointi meneillään

  Tuore projekti selvittää, miten tierakenteen kestävyyttä ja kuntoa voitaisiin mitata ja arvioida nykyistä paremmin. Lue lisää
 • T&K

  Tilannekatsaus infran tietomalleihin

  Infra FINBIM -hankkeen tuloksena tietomallinnusalalle syntyivät ensimmäiset mallinnusvaatimukset. On syytä miettiä, mitä tulevaisuudelta halutaan, kirjoittaa Tiina Perttula tilannekatsauksessaan. Lue lisää
 • T&K

  Monitoroinnilla varmistetaan siltojen kunto ja turvallisuus

  Siltojen kuntoa, kestävyyttä ja turvallisuutta voidaan valvoa siltojen monitoroinnin avulla Lue lisää
 • T&K

  EN-standardit osana Liikenneviraston teknisiä ohjeita

  Liikenneviraston ohjeet tukevat rakennusalan EN-standardien kansallista soveltamista. Liikennevirasto myös vastaa infra-alan standardisoinnista. Lue lisää
 • Muut

  Liikenteen ja maankäytön pohjoismaisia suuntaviivoja

  HSL selvitti pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla tehtyjä liikennepoliittisia valintoja ja niiden vaikutuksia. Hankkeen päätelmät ja suositukset palvelevat liikennejärjestelmäsuunnittelua Helsingin seudulla. Lue lisää
 • Muut

  Opinnäyte: Vantaan pyöräilyyn nostetta strategialla

  Teppo Pasanen tutki diplomityössään pyöräilyn edistämisen keinoja ja laati Vantaan kaupungille ehdotuksen pyöräilyn edistämisstrategiasta. Lue lisää
 • Muut

  Onnettomuustilastojen mukaan autoilijat pelkäävät vääriä asioita

  Rattijuopot, hurjastelijat ja eläimet pelottavat vuodesta toiseen autoilijoita. Henkilövahinkojen määrissä nämä pelot eivät näy. Lue lisää
 • T&K

  Liikennevirasto tutki tyytyväisyyttä liikenneolosuhteisiin

  Liikenneviraston tuore kyselytutkimus nostaa esille alueellisia eroja tyytyväisyydessä liikennejärjestelmään. Erityisesti tyytyväisyydessä joukkoliikenteeseen havaittiin suuria eroja. Lue lisää
 • Muut

  Junaliikenteen myöhästymisminuutit ovat matkustajille kalliita

  Tuore selvitys haarukoi kaukojunaliikenteen epätäsmällisyyden vaikutuksia matkustajille. Lue lisää
 • Ajankohtaista

  Väylien visionäärit ja liikkumisen uusi aikakausi

  Monialainen nuorten visionäärien ryhmä etsii uusia reittejä tulevaisuuden liikkumiseen. Lue lisää
 • T&K

  Radanpidon kansainvälisessä t&k-yhteistyössä osallistujia eri puolilta maailmaa

  Kansainvälisessä rautatiejärjestössä tehdään maidenvälistä yhteistyötä muun muassa meluntorjunnan ja kestävän maankäytön saralla. Lue lisää
 • Muut

  Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste uudistettiin

  Tieliikenne-ennuste ajantasaistettiin ja sen kattavuutta parannettiin. Samalla ennustemenetelmästä kehitettiin helposti päivitettävä. Lue lisää
 • Muut

  Liikenteen tunnuslukujen kartoitus palvelee tietotuotannon kehittämistä

  Liikenteen ja väylien tilan kuvaamiseen eri näkökulmista tarvitaan tunnuslukuja. Tuore selvitys käy läpi Liikenneviraston tietoaineistoja ja tunnuslukuja palvellen näin tietotuotannon kehittämistä. Lue lisää
 • T&K

  iMobility Forum - yhteistyöllä eurooppalaiseen älyliikenteeseen

  Yhteistyöllä edistetään älyliikenteen eurooppalaisten markkinoiden syntyä. Lue lisää
 • Muut

  Uudenlaista palvelutasoajattelua esisuunnitteluun

  Matkojen ja kuljetusten palvelutasotavoitteilla lisää strategisuutta esisuunnitteluun. Lue lisää
 • Pääkirjoitus

  Laadukkaat sääpalvelut ovat merkittävä tekijä liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle

  Liikenteen sääpalveluinnovaatiot ja avoin data ovat suomalaisen sääosaamisen kovinta kärkeä, kirjoittaa Jussi Kaurola. Lue lisää
 • T&K

  Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen liikennesektorilla - mielenkiintoinen tutkimusteema Suomessa?

  Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen nostettiin valokeilaan uudessa tutkimushankkeessa. Lue lisää
 • Toimitukselta

  Fintrip-verkkosivut ovat liikennetutkimuksen uusi viestintäkanava

  Liikenteen suunta –lehden viimeisen numeron myötä liikennetutkimuksen viestintä siirtyy Fintrip-verkostolle. Lue lisää
 • Teema

  Avoin säädata uusien palveluiden mahdollistajana

  Ilmatieteen laitos tuottaa kaikille avointa säädataa. Lue lisää
 • Teema

  Arktista osaamista jo vuosikymmeniä

  Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu tuottaa ajantasaista jäätietoa, jonka avulla talvimerenkulku sujuu myös sydäntalvella. Jääosaamiselle on kysyntää myös muuttuvassa ilmastossa. Lue lisää
 • Teema

  Purjelennon MM-kisojen järjestämisessä tarvittiin säätietotaitoa

  Purjelentäminen on erittäin riippuvaista sääolosuhteista. Kilpailujen onnistumisen tueksi Ilmatieteen laitos tarjosi sääpalvelut purjelennon MM-kisoihin kesällä 2014. Lue lisää
 • Teema

  Tienpito mukautuu ilmastonmuutokseen Euroopassa

  Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopan tienpitoon? Mitä toimenpiteitä muutokseen sopeutuminen edellyttää tienpitäjiltä? Lue lisää
 • Teema

  Winter navigation needs efficient and reliable safety management

  Maritime transport has to be efficient also in winter time Lue lisää
 • T&K

  Älykäs kelivaroittaminen tuo turvaa tielle

  V-Traffic -palvelu tarjoaa autoilijan tueksi kelivaroituksia sekä reaaliaikaista tietoa liikenneruuhkista ja tieliikenneonnettomuuksista. Lue lisää
 • T&K

  Aaltoennusteita Saaristomerelle

  Ilmatieteen laitos tutkii aaltomallin soveltamista Suomen rannikkoalueille. Tutkimustuloksiin perustuva ennustesovellus Saaristomerelle otettiin käyttöön keväällä 2014. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnissa tarkennettavaa

  Olli Kontkasen diplomityössä tutkittiin ympäristömelulle altistuvien ihmisten määrän arvioinnin tarkkuutta ja keinoja tarkkuuden parantamiseksi. Lue lisää
 • Teema

  ITS-konferenssissa esiteltiin sää ja keli älyliikenteen palveluna

  Eurooppalaisessa älyliikenteen konferenssissa Helsingissä nähtiin suomalaista huippuosaamista. Lue lisää
 • Opinnäytetyö

  Pysäköintipolitiikan hahmottelu alkuun myös Turussa

  Susan Nymander tutki diplomityössään Turun kaupungin pysäköintipolitikan lähtökohtia sekä tavoitteita. Lue lisää
 • Muut

  Lämpimästi tervetuloa Fintrip-viestinnän pariin!

  Fintrip-verkoston verkkosivut tarjoavat uuden viestintäkanavan liikennealan toimijoille. Lue lisää
 • Muut

  Palvelutasoajattelussa liikennejärjestelmää lähestytään käyttäjätarpeiden näkökulmasta

  Tuore selvitys pureutui palvelutasolähtöisyyden tavoitteisiin ja toteuttamiseen liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa. Lue lisää
 • T&K

  Sää- ja kelitiedot tekevät liikkumisestamme turvallisempaa

  Kelitiedot vaikuttavat matkustus- ja liikennekäyttäytymiseen ohjaten liikkujia turvallisuutta parantaviin valintoihin. Lue lisää
 • Muut

  Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso

  Hiljattain valmistunut tutkimus selvitti, miten ja mille asioille pitkien matkojen ja kuljetusten palvelu-tasoja voidaan ja kannattaa määritellä. Lue lisää
 • Muut

  Yritysten yhteiskuntavastuu – merenkulun uusi normi?

  Voiko vastuullisuuteen ja puhtaaseen merenkulkuun panostaminen jatkossa toimia merenkulkualan kilpailuvalttina Itämerellä? Lue lisää
 • T&K

  FIRWE – yhteistyöllä enemmän irti suomalaisesta tiesääosaamisesta

  FIRWE-hankkeessa jalostetaan suomalaista tiesää- ja keliosaamista yhteistyön voimin. Lue lisää