Liikenteen suunta -lehti on ilmestynyt verkkolehtiformaatissa kahden vuoden ajan. Kun keväällä 2012 päätettiin siirtyä painetusta lehdestä verkkolehteen, tavoitteeksi asetettiin, että lehti olisi entistä selkeämmin koko alan tutkimuksen ja kehittämisen media.

Samaan aikaan oltiin perustamassa liikennealan osaamis- ja innovaatioverkosto Fintripiä, jonka rooliin lehden toimittaminen istuisi luontevasti. Sähköisen lehden kehittämisen aikana verkoston konsepti oli kuitenkin vasta kiteytymässä, eikä Fintripillä ollut vielä valmiuksia ottaa lehden tekemistä vastuulleen. Niinpä Liikennevirastosta tuli lehden kustantaja, mutta lehden sisällön suunnittelusta ja tuottamisesta vastasivat koko alaa edustava toimitusneuvosto ja alan aktiiviset toimijat.

Näiden kahden vuoden aikana numeroiden teemoina nähtiin muun muassa osaaminen, liikenneturvallisuus ja kansainvälinen t&k, ja kirjoittajina niin tutkijoita kuin eri organisaatioiden edustajiakin. Te lukijat otitte verkkolehden omaksenne, ja kehitysideoitakin saimme ja toteutimme.

Tänään Fintrip-verkoston rakentaminen on jo pitkällä, ja siten tämä numero on nykymuotoisen Liikenteen suunnan viimeinen. Liikennealan tutkimuksen ja kehittämisen viestintä siirtyy nyt Fintripin verkkosivuille, jotka toimivat palveluna alan toimijoille ja alasta kiinnostuneille. Sivuilla liikennealan eri tahot voivat julkaista uutisia ja kirjoituksia omista tutkimusprojekteistaan, tulevista tapahtumista ja muista aiheeseen liittyvistä asioista, sekä saada tietoa muilta. Toivomme, että te lukijat löydätte tienne sivuille lukemaan artikkeleita ja uutisia alan mielenkiintoisista asioista.

Lämmin kiitos lukijoillemme sekä kaikille lehden tekoon osallistuneille!

 

Hyvää jatkoa ja antoisia lukuhetkiä Fintripin verkkosivujen parissa toivottaen

Pär-Håkan Appel, päätoimittaja