Kun talvimerenkulku alkoi yleistyä 1800-luvun lopun Suomessa, merenkulkijat huomasivat pian ajantasaisten ja tarkkojen jäätietojen tarpeen ja hyödyn. Suomen Tiedeseura ehdotti, että säännöllistä jäähavainnointia tehtäisiin joillakin majakoilla. Työstä huolehti Meteorologinen keskuslaitos (nykyinen Ilmatieteen laitos) ”varsinaisten töidensä ulkopuolella”.

Aluksi tietoja jäätilanteesta kerättiin läpi talven ja kesän koittaessa ne lähetettiin viranomaisille analysoitavaksi. Myöhemmin jäähavaintoja tehtiin viikoittain ja perjantaisin ne kerättiin havaintoasemilta. Havainnoista koottiin jääkartta, joka piirrettiin suureen kokoon ja julkaistiin. Ensimmäinen tällainen viikkojääkartta julkaistiin maaliskuun 12. päivänä vuonna 1915. Se oli maailman ensimmäinen lähes-tosiaikainen jääkartta. Sanallinen kuvaus jäätilanteesta eli jäätiedotus luettiin ensimmäisen kerran radiossa tammikuun 7. päivänä 1927 ja näin se on yksi Yleisradion vanhimmista yhä jatkuvista ohjelmista.

Jääpalvelu on jäätalven aikana päivittäistä toimintaa. Nykyään Jääpalvelu laatii päivittäin jääkarttoja ja jäätiedotteita, viikoittain erilaisia jäätilannekatsauksia ja –ennusteita sekä välittää jäänmurtajien käyttöön jäätalven aikana satoja tarkkoja satelliittikuvia pian satelliitin ylityksen jälkeen. Jääpalvelun avulla jäänmurtajat voivat hoitaa työnsä kustannustehokkaasti ilman kauppalaivoille aiheutuvia suuria viivytyksiä.

Jääpeite vähenee arktisilla alueilla

Ilmaston lämpenemisen myötä polaarimerien jääpeite vähenee ja kiinnostus arktisia merialueita kohtaan kasvaa. Siellä turvallinen, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas toimiminen edellyttää tarkkoja sää- ja jäätietoja, jotka on räätälöity asiakaskohtaisesti sekä -lähtöisesti operoivien tahojen tarpeiden ja toimialueiden mukaan. Jokaisella toimijalla on omat erikoistarpeensa, ja osa toimijoista muun muassa toimii täysin jääalueiden ulkopuolella, kun taas toisilla on tarkka tieto millaisissa jääolosuhteissa operaatiot voivat vielä ongelmitta jatkua. Pienet muutokset jäätilanteessa voivat kuitenkin keskeyttää operaation täysin tai siirtää toiminnan eri alueelle.

Valokiilat leikkaavat pimeyttä

Ei siis riitä, että pystytään tuottamaan tietoa jäätilanteen muuttumisesta sään muuttuessa. Lisäksi tarvitaan myös ymmärrys siitä, miten jäätilanteen muutos vaikuttaa operointiin ja millainen tuote välittää parhaan tiedon päätöksiä tekeville tahoille. Näistä kaikista Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelulle on kertynyt vahvaa osaamista vuosikymmeniä Itämeren talvimerenkulun sekä kansainvälisen yhteistyötahojen kanssa jatkuneen yhteistyön merkeissä.

Reaaliaikaisen sää- ja jäätiedon lisäksi kaikille toimijoille yhteistä on tarve tietää, millaisissa olosuhteissa tullaan operoimaan aiempiin vuosiin verrattuna. Asiantuntevalla jääosaamisella, arkistoiduilla satelliittitiedoilla sekä vuosikymmenien saatossa rakentuneella osaamisella Jääpalvelu pystyy räätälöimään tuotepaketteja, jotka takaavat hyvät lähtökohdat erilaisten operaatioiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Satelliittikuvia lähes reaaliaikaisesti

Ilmatieteen laitos valmistautuu tarvittaessa tarjoamaan tällaisia palveluja alueella toimijoille. Tähän tarjoaa hyvän mahdollisuuden esimerkiksi laitoksen Sodankylässä toimiva kansallinen satelliittidatakeskus, josta pystytään toimittamaan lähes reaaliaikaisesti satelliittikuvia jääpeitteen seuraamista ja jäänmurtajien toiminnan ohjaamista varten. Esimerkiksi heinäkuun puolivälissä asema vastaanotti italialaisen COSMO-SkyMed -satelliitin tutkakuvan, joka on yksi tarkimmista merijäästä koskaan avaruudesta otetuista kuvista. Kuva kattaa sadan neliökilometrin alueen ja siitä voi erottaa pienimmillään noin metrin kokoisia kohteita. Myös tutustuminen toimintaan arktisilla merialueilla on hyvässä vauhdissa. Tähän mennessä Jääpalvelun asiantuntijoista lähes kaikki ovat jo osallistuneet erilaisille arktisille alueille suuntautuneille laivamatkoille ja tehneet havaintoja siitä, mitkä tiedot alueella liikkujille ovat erityisen tärkeitä.

Ilmatieteen laitoksen meri- ja sääpalvelut ovat valmiina arktisten alueiden luomiin haasteisiin.