Ennustekäytössä on usein kuitenkin tyydyttävä karkeampaan erottelukykyyn, jottei ennusteen laskentaan käytetty aika ole liian pitkä. Jotta karkeampaa erottelukykyä käytettäessä voitaisiin saada tarkempia ennustetuloksia, Ilmatieteen laitoksen aaltoennustemalliin asennettiin alun perin Australian rannikolle kehitetty menetelmä, jonka avulla pienempien saarten ja luotojen vaikutus aallokon vaimenemiseen pystytään huomioimaan. Lisäksi kehitettiin automaattisia menetelmiä, joiden avulla pystytään määrittämään pienten saarten ja luotojen prosenttiosuus sekä sijainti mallihilassa yhdistäen eri lähteistä saatavia syvyys- ja rantaviivatietoja.

Aaltomallin tarkkuutta arvioitiin vertaamalla mallilaskelmia mittauksiin, jotka tehtiin syyskuussa 2010 Saaristomeren eteläosassa lähellä Vidskärin luotoa tutkimusalus Arandalla. Mittausten avulla pystyttiin selvittämään, että myös karkeampaa erottelukykyä käytettäessä aaltomallin ennustetarkkuus on riittävä.

Tutkimuksen tuloksiin perustuva aaltoennustesovellus Saaristomerelle otettiin käyttöön keväällä 2014 ja kesäkuusta lähtien Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla on ollut nähtävissä aaltoennustekartta. Aaltoennuste päivitetään 4 kertaa vuorokaudessa ja ennuste tuotetaan kahdeksi vuorokaudeksi eteenpäin. Tutkimustyötä jatketaan ennustesovellutusten kehittämiseksi myös muille Suomen rannikkoalueille.